Gdynia
Olsztyn
Copyright C 2017 by Magna Arma  .  All Rights reserved 
Strzelectwo dynamiczne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych

Action Air IPSC to dynamiczna forma sportu strzeleckiego, rozgrywana
przy pomocy replik ASG broni palnej. Dzięki temu nie musi być
uprawiana wyłącznie na strzelnicy.
Ten rodzaj sportu polega na wykonywaniu zadań strzeleckich o
zróżnicowanym stopniu trudności wymagających przemieszczania się
na torze (j. ang. stage) i ostrzelaniu wszystkich celów w jak najkrótszym
czasie.
Action Air IPSC jest rozgrywane według przepisów International
Practical Shooting Confederation (Międzynarodowej Federacji
Strzelectwa Praktycznego) - identyczne przepisy dotyczą dyscypliny
rozgrywanej przy użyciu broni palnej co znakomicie ułatwia młodzieży
przejście na 'dorosłą' formę strzelectwa dynamicznego (praktycznego).
Wszystkie reguły bezpieczeństwa  stosowane w AA IPSC, mimo
rozgrywania konkurencji z replik ASG są tożsame z wymaganiami
stosowanymi przy strzelaniu z broni palnej. Powoduje to nabieranie
prawidłowych nawyków strzeleckich, uczy odpowiedzialności. Jedynym
odstępstwem jest brak konieczności stosowania ochronników słuchu -
przy strzelaniu z replik ASG nie ma huku.
Strzelectwo dynamiczne różni się diametralnie od klasycznego,
statycznego strzelectwa sportowego według reguł ISSF. Wydaje się być
sportem atrakcyjniejszym dla dzieci i młodzieży właśnie ze względu na
dynamiczny charakter współzawodnictwa. Zadania strzeleckie
wymagają ruchu, przemieszczania się po torze strzeleckim, wszystko to
odbywa się pod presją czasu. Jest to sport korzystnie wpływający na
rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, poprawia koordynację wzrokowo -
ruchową. Uczy odpowiedzialności i wytrwałości, wymaga
zdyscyplinowania, rozwija zdolność koncentracji. Niezależnie od wieku
daje możliwość uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, jest
także doskonałą formą rekreacji ruchowej.
Przyjaciele