Strzelectwo dynamiczne dla dzieci, młodzieży i  
dorosłych

Action Air IPSC to dynamiczna forma sportu  
strzeleckiego, rozgrywana przy pomocy replik ASG  
broni palnej. Dzięki temu nie musi być uprawiana  
wyłącznie na strzelnicy.  
Ten rodzaj sportu polega na wykonywaniu zadań  
strzeleckich o zróżnicowanym stopniu trudności  
wymagających przemieszczania się na torze (j. ang.  
stage) i ostrzelaniu wszystkich celów w jak  
najkrótszym czasie.  
Action Air IPSC jest rozgrywane według przepisów  
International Practical Shooting Confederation  
(Międzynarodowej Federacji Strzelectwa  
Praktycznego) – identyczne przepisy dotyczą  
dyscypliny rozgrywanej przy użyciu broni palnej co  
znakomicie ułatwia młodzieży przejście na ‘dorosłą’  
formę strzelectwa dynamicznego (praktycznego).  
Wszystkie reguły bezpieczeństwa  stosowane w AA  
IPSC, mimo rozgrywania konkurencji z replik ASG  
są tożsame z wymaganiami stosowanymi przy  
strzelaniu z broni palnej. Powoduje to nabieranie  
prawidłowych nawyków strzeleckich, uczy  
odpowiedzialności. Jedynym odstępstwem jest brak  
konieczności stosowania ochronników słuchu – przy  
strzelaniu z replik ASG nie ma huku.
Strzelectwo dynamiczne różni się diametralnie od  
klasycznego, statycznego strzelectwa sportowego  
według reguł ISSF. Wydaje się być sportem  
atrakcyjniejszym dla dzieci i młodzieży właśnie ze  
względu na dynamiczny charakter  
współzawodnictwa. Zadania strzeleckie wymagają  
ruchu, przemieszczania się po torze strzeleckim,  
wszystko to odbywa się pod presją czasu. Jest to  
sport korzystnie wpływający na rozwój fizyczny dzieci  
i młodzieży, poprawia koordynację wzrokowo –  
ruchową. Uczy odpowiedzialności i wytrwałości,  
wymaga zdyscyplinowania, rozwija zdolność  
koncentracji. Niezależnie od wieku daje możliwość  
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, jest  
także doskonałą formą rekreacji ruchowej.
Przyjaciele
Copyright © 2021 by Magna Arma  ·  All Rights reserved